ODA AİDATLARININ ÖDENMESİ !!!

ÖNEMLİ !!!

Değerli Esnaf ve Sanatkarlarımız 2017 oda aidatının ödenmesinde son günlerindeyiz.Eski aidat borcu olan üyelerin bir an önce borçlarını ödemesi gerekmektedir.Sistemde 1 yıldan fazla eski aidat borcu olan üyelerin işlemleri yapılamamaktadır.O yüzden aidatlarınızı düzenli olarak yatırmanız gerekmektedir.

Yıllık Aidat yıl içerisinde iki eşit halde ödenebilmektedir.Nisan ve Ekim aylarında.

2019 yılı Oda aidatı  256 ,00 TL .

T.C. HALKBANKASI ÇEVRE YOLU ŞUBESİ 43000019 Nolu hesaba Açıklama kısmına ; Adınız ve soyadınız ile birlikte ( 2015 yılı aidat ödemesi, eski borcunuzu yatırıyorsanız Eski dönem aidat ödemesi diye yazdırarak ) aidatlarınızı yatırabilirsiniz.

Yada kurumumuza gelerek kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. 

Unutulmamalı ki ;

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun 61.maddesinin son paragafında da belirtildiği gibi ; “Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılım payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatları ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile  düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.” Denilmektedir.

 

            Yine “süresi içinde ödenmeyen kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar için amme alacaklarının tahsili usülü hakkında 6183 Sayılı kanunun hükümleri uygulanır” hükmüne amirdir.Denildiğinden,

Aidatlarınız sizlere külfet getirmemesi için zamanında ödenmesi daha yerinde olur.