EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

MÜLKİYETİ KENDİSİNE AİT OLAN ESNAF VE SANATKARLARIMIZA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ!!!

7033 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile yapılan ilk değişiklik, EVK’nın 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına eklenen hükümle OSB’lerde yer alan binalara emlak vergisinden daimi muafiyet getirilmiş olmasıdır. Bu muafiyetin kapsamına serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar da girmektedir.

Bina vergisi muafiyeti kapsamına OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan kiraya verilmemiş olan binalar girmektedir. OSB’de yer alan bir binanın/tesisin daimî muafiyetten yararlanabilmesi için EVK’nın daimî muafiyeti düzenleyen 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında açıklandığı gibi kiraya verilmemiş olması gerekir.Dolayısıyla kiraya verilen binanın/tesisin tahsis hakkı sahibi veya maliki olan katılımcı emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacaktır.

 

organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildi. Sayılan işyerleri artık Emlak Vergisi ödemeyecek. Ayrıca geçen yıl Emlak Vergisi’nin ikinci taksitini ödemişlerse bunu iade de alabilecekler.  Muafiyeti dikkate almadan 2017’nin her iki taksitini de ödeyen işyerleri ikinci taksiti iade alabiliyorlar. (7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Kanunun daimi muaflıkları düzenleyen 4 üncü maddesine getirilen düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2017 olduğundan...) 

Aynı konuda tereddüt yaşayan bir mükellef sorusunu Maliye’ye yöneltmiş ve cevaben kendisine “ödediği ikinci taksiti iade alabileceği’ belirtilmiş. (Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, 17 Kasım 2017 tarih ve 56251 sayılı özelge)