KADÄ°R GECENÄ°Z

M�BAREK OLSUN !

Tüm �slam âleminin mübarek Kadir Gecesini kutlar, ülkemiz ba�ta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve bar���n tesis edilmesine vesile olmas�n� Cenab-� Allahtan niyaz ederim.

Cevdet ÖZYALIN

M�DTSOB Ba�kan�