Esnaflarımıza Müjde; Emlak Vergisi Muafiyeti !!!

Mülkiyeti kendisine ait olan esnaf ve sanatkarlarımızın işyerleri için Emlak Vergisi Muafiyeti başladı.
08:50
  • 271

7033 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile yapılan ilk değişiklik, EVK’nın 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına eklenen hükümle OSB’lerde yer alan binalara emlak vergisinden daimi muafiyet getirilmiş olmasıdır. Bu muafiyetin kapsamına serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar da girmektedir.

Bina vergisi muafiyeti kapsamına OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan kiraya verilmemiş olan binalar girmektedir. OSB’de yer alan bir binanın/tesisin daimî muafiyetten yararlanabilmesi için EVK’nın daimî muafiyeti düzenleyen 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında açıklandığı gibi kiraya verilmemiş olması gerekir. Dolayısıyla kiraya verilen binanın/tesisin tahsis hakkı sahibi veya maliki olan katılımcı emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacaktır.


organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildi. Sayılan işyerleri artık Emlak Vergisi ödemeyecek. Ayrıca geçen yıl Emlak Vergisi’nin ikinci taksitini ödemişlerse bunu iade de alabilecekler.  Muafiyeti dikkate almadan 2017’nin her iki taksitini de ödeyen işyerleri ikinci taksiti iade alabiliyorlar. (7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Kanunun daimi muaflıkları düzenleyen 4 üncü maddesine getirilen düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2017 olduğundan...)