Motor Yağı değişimi yapan Esnaf ve Sanatkarlar hk.. Başvuru 01.07.2021 tarihine kadar ertelendi!

motor yağı değişimi ile ilgili genelge!!!
15:41
  • 335
 

Motor Yağı değişim yapan Esnaf ve Sanatkarların,ilgili yönetmelik gereği 01.07.2021 tarihine kadar Motor Yağı değişim noktası izin belgesi alarak bakanlığın çevrim içi programına kayıt olmaları gerekmektedir.

Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağında yayınlandığı üzere Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası; motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmeleri ifade etmektedir.

Atık yağlarıntoprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması ya da akaryakıt olarak kullanılması ve yakılması yasaktır.

Atık yağlar oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici olarak depolanması gerekmektedir.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini yetkili motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Motorlu araç sahipleri, yağ değişimini kendilerinin yapması halinde oluşan atık motor yağlarını yetkili motor yağı değişim noktalarına teslim eder.

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, yağ değişimi yapan işletmeler belge almak ve çevrimiçi programa kayıt olmak zorundadır.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayınlandı!!!

Atık yağların yönetimi yönetmeliği 21 Aralık 2019 tarih 30985 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Atık yağların yönetimi yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan akaryakıt istasyonları , tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ almak zorundadır. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrimiçi programlarına kayıt olup, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.  

Motorlu araç kullanıcıları periyodik bakım ve yağ değişimlerini motor yağı değişim noktası izin belgesi almış tamirhaneler, servisler, akaryakıt istasyonları ve diğer işletmelerde yaptırmaları gerekmektedir

Yazıda devamla; yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında, motor yağı değişimi yapılan işletme/tesisler tarafından;

  • Entegre Çevre Bilgi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması,
  • Atık Yönetim Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması,
  • İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak Motor Yağı Değişimi Noktası İzin Belgesi’nin ücretsiz olarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgilerinin (araç plakası, güncel kilometre, atık motor yağı miktarı, yeni motor yağı miktarı) Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uyulaması/Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması üzerinden bildirilmesi
  • Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağı değişim bilgilerini içeren dökümanın fiziksel (çıktı) ya da dijital (e-posta. Mesaj uygulamaları gibi) olarak araç sahibiyle paylaşılması,
  • Motor yağı değişimine ilişkin bildirimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,
  • İnsan ve çevre sağlığının korunarak motor yağlarının ülkemiz ekonomisine geri kazanımlarının sağlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususları ifade edilmiştir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

Motor yağı değişim noktası izin belgesi, motor yağı değişimi yapan tamirhaneler, servisler ve akaryakıt istasyonlarında ve yağ değişimi yapılan işletmelerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren almak zorunda oldukları belgedir.

Motor yağı değişim noktası izin belgesi her işletme için ayrı olarak düzenlenmektedir. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevrim içi sistemine kayıt olmalıdırlar. Motor yağı değişim noktası izin belgesi alan işletmeler yağ değişimini yaptığı araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrim içi sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

gerekli yönetmelik ekte mevcuttur.

https://www.madeniesya.org.tr/haber/motor-yagi-degisimi-yapan-esnaf-ve-sanatkarlar-hk/

http://www.kto.org.tr/d/file/21092020_motor_yagi_degisim_noktasi_izin_belgesi.pdf